Search

Natuur Adventskalender Dag 10

Sagaria sê toe vir die engel: “Hoe sal ek weet dat dié dinge gaan gebeur? Ek is al ’n ou man en my vrou is ook al op gevorderde leeftyd.”


Toe sê die engel: “Ek is Gabriël. Ek staan in God se eie teenwoordigheid. Hy het my gestuur om die goeie nuus aan jou te bring! En omdat jy nie geglo het wat ek sê nie, sal jy nie kan praat nie, totdat die kind gebore is. Want my woorde sal op die bestemde tyd beslis waar word.”


Intussen het die mense vir Sagaria gewag om uit te kom, en hulle het begin wonder waarom hy so lank in die tempel bly. Toe hy uiteindelik uit die tempel kom, kon hy nie met hulle praat nie. Hulle het afgelei dat hy ’n gesig in die tempel gesien het. Hy het aanmekaar vir hulle beduie en stom gebly.


Hy het by die tempel gebly totdat sy diensbeurt om was, en toe is hy huis toe. Kort daarna het sy vrou, Elisabet, swanger geword en sy het vir vyf maande in afsondering gegaan. “Hoe goed is die Here!” het sy uitgeroep. “Hy het die skande van my kinderloosheid van my af weggevat!”

Lukas 1:18-25


Jesus het gekom om die Lig vir die wêreld te wees

Jy benodig:

Stokkies

Snoeiskêr

Tou

Houtlym (Ponal)

Wol


Pak die letters van die sin “Lig vir die Wêreld” uit met houtstokkies

Gom die stokkies aanmekaar en wag dat dit goed droogword

Bind gekleurde wol om die letters vas en maak ‘n hangplekkie aan die bokant van elke letter

Hang op teen die agtergrond van die toneel of in die lug.


#Swaeltjiewoud #NatuurAdventskalender #NAKDag10

5 views0 comments

Recent Posts

See All