Search

Natuur Adventskalender Dag 12

Maria en Elisabet deel in mekaar se blydskap

’n Paar dae later het Maria haastig na die heuwelland van Judea vertrek, na die dorp waar Sagaria gewoon het. Sy is die huis in en het vir Elisabet gegroet. Met die geluid van Maria se groet, het die kindjie in Elisabet se skoot beweeg en Elisabet is met die Heilige Gees vervul.


Sy het met ’n harde stem teenoor Maria uitgeroep: “Jy is bo alle ander vroue deur God geseën, en jou kind is geseënd. Wat ’n eer is dit dat die ma van my Here my besoek! Toe jy ingekom en my gegroet het, het my kindjie van vreugde beweeg die oomblik toe ek jou stem hoor! Jy is geseënd omdat jy vertrou het dat die Here sal doen wat Hy gesê het.”

Lukas 1:39 – 45

Jesus was ons Skoon

Vandag is ‘n modder-speel dag

Maak ‘n spesiale plan om water en grond te meng

(mamma moet maar net oë toeknyp vir die vuil)

Bak modderkoekies of hou ‘n modderbal geveg.

Onthou dat Jesus gekom het om ons skoon te was!


#Swaeltjiewoud #NatuurAdventskalender #NAKDag12

7 views0 comments

Recent Posts

See All