Search

Natuur Adventskalender Dag 6

God het Hom verhoog tot Leier en Verlosser in die regeerposisie reg langs Hom. Hy het dit gedoen om Israel tot inkeer te bring sodat hulle vergifnis van sonde kan ontvang.

Handelinge 5:31


Skaapwagters

Jy benodig:

3 x toiletrolhouers

tekenkryte, potlode of viltpenne

blomme, blare of afvallappies

houtlym (Ponal)

tou

stokkie vir ‘n herderstaf


Knip en plak vir jou skaapwagters klere met blare, blomme of afvallappies

Teken gesiggies op die toiletrolle en bind ‘n tou om hulle koppe

Idee: ‘n herderstaf sal baie oulik lyk hier

Posisioneer jou skaapwagters aan die linkerkant voor van jou toneel


#Swaeltjiewoud #NatuurAdventskalender #NAKDag6

8 views0 comments

Recent Posts

See All